FAQ

Jak se určuje kvalita hráče uvedená v seznamu uživatelů?
Počet černých kamenů znázorňující kvalitu hráče se určují podle zadaných údajů v Sledování výkonnosti. Pokud si uživatel nevede žádné sledování výkonnosti, tak se místo černého kamínku zobrazuje poloprůhledný. Prozatím se vypočítává pouze kvalita v piškvokrách. Spočítá se aritmetický průměr všech uživatelem zadaných sledování a podle následujících intervalů se určí jeho orientační kvalita.

Obr.: Interval: Hodnocení:
Vynikající hráč> 2000Vynikající hráč
Velmi dobrý hráč1800 - 1999Velmi dobrý hráč
Průměrný hráč1600 - 1799Průměrný hráč
Pokročilý hráč1400 - 1599Pokročilý hráč
Začátečník< 1400Začátečník
Vynikající hráč0Není založeno sledování výkonnosti.

Je možné, že mají úlohy více řešení?
Ano, některé úlohy mohou mít několik různých řešení, nebo několik řešení s použitím stejných tahů, ale třeba jen v jiném pořadí. Autoři úloh se snaží zahrnout všechny možné "správné" kombinace tahů. Může se však stát, že naleznete správné řešení, které autor úlohy do seznamu nezahrnul. V tom případě jej prosím kontaktujte pomocí vzkazů v záložce můj profil. Autor provede nápravu.

Co znamenají zkratky PÚ a RÚ v seznamech hráčů?
Tyto zkratky procentuálně znázorňují počet vyřešených Piškvorkových a Renju úloh daného uživatele. Podle těchto dvou údajů jsou uživatelé v tabulkách seřazeni. Od nejaktivnějších řešitelů po nejméně aktivní. V situaci, kdy mají oba uživatelé stejný počet vyřešených úloh, tak o jejich postavení v tabulce rozhoduje datum jejich registrace na VCPR. Novější uživatel je v tabulce zobrazen vždy níže.